Lidé, kteří mají pojištěnou ztrátu zaměstnání, se více obávají jiných rizik

“Lidé, kteří mají pojištěnou ztrátu zaměstnání, se více než ztráty zaměstnání obávají úrazu, nemoci či smrti.”

Pojištění ztráty zaměstnání

Respondenti, kteří mají pojištěnu ztrátu zaměstnání, se častěji než ztráty zaměstnání (15,6 %) obávají úrazu (18,1 %), nemoci (17,6 %) a smrti (16 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 078 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 6. 6. 2020.