Mají hypotéku, ale ne pojištění domácnosti…

“Lidé s hypotékou, ale bez pojištění domácnosti, zvažují sjednání pojistky významně četněji než lidé bez hypotéky.”

Zvažování sjednání pojištění domácnosti - hypotéka

Uzavření pojištění domácnosti zvažuje čtvrtina respondentů bez pojistky (26 %), kteří mají sjednaný hypoteční úvěr, ale jen osmina dotázaných (12,7 %), kteří hypotéku nemají.


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.