Kdo zvažuje uzavření pojištění domácnosti?

“O sjednání pojištění domácnosti uvažují především lidé z menších obcí a vyššími příjmy.”

Respondenti z menších obcí zvažují sjednání pojištění domácnosti četněji než dotázaní z velkých měst. Nejčetněji o pojištění uvažují nepojištění z obcí o velikosti 1 000 až 10 000 obyvatel (22 %).

Zvažování sjednání pojištění domácnosti - velikost obce

Podíl respondentů uvažujících o sjednání pojištění domácnosti obecně stoupá s počtem členů domácnosti dotázaných. Nejvyšší je mezi respondenty z pěti a vícečlenných domácností (17,5 %).

Zvažování sjednání pojištění domácnosti - počet členů domácnosti

Podíl respondentů uvažujících o sjednání pojištění domácnosti stoupá s příjmem domácnosti dotázaných. Nejvyšší je mezi respondenty z domácností s příjmem nad 45 tis. Kč (16,3 %).

Zvažování sjednání pojištění domácnosti - příjem domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.