O hypotéce uvažuje pětina lidí do 26 let

“O sjednání hypotečního úvěru uvažují významně četněji mladší lidé než lidé starší.”

Zvažují hypotéku - věk respondentů

S věkem respondentů významně klesá podíl dotázaných, kteří zvažují sjednání hypotečního úvěru. O pořízení hypotéky uvažuje pětina (19,3 %) respondentů ve věku do 26 let.


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.

Sdílet