štítek: pojištění nemovitosti

Lidé očekávající růst cen nemovitostí aktualizovali pojistky četněji

"Lidé, kteří očekávají růst cen nemovitostí, aktualizovali pojištění nemovitosti četněji než lidé očekávající pokles. Až na výjimku." Respondenti, kteří očekávají růst cen nemovitostí, četněji než...
db

Aktualizace majetkového pojištění: Lidé využívají stejný kanál

“Lidé vesměs využili k aktualizaci pojištění domácnosti a nemovitosti stejný distribuční kanál.” Respondenti, kteří vlastní nemovitost, využili k aktualizaci pojištění domácnosti služeb finančních poradců (46,6 %) významně...

Pojištění domácnosti: Vlastníci nemovitosti jsou zodpovědnější

“Lidé vlastnící nemovitost aktualizovali pojištění domácnosti četněji než lidé bez nemovitosti.” Téměř dvě třetiny (62,8 %) respondentů z průzkumu vlastní nemovitost. Třetina dotázaných (37,2 %)...
db

Jaký je vztah mezi důvody neaktualizace pojištění nemovitosti a domácnosti?

“Důvody odmítnutí aktualizace pojištění nemovitosti jsou srovnatelné s důvody u pojištění domácnosti. Jaké to jsou?” Polovina respondentů, kteří neplánují aktualizovat své pojištění domácnosti, nevlastní nemovitost...

Zodpovědní vlastníci k aktualizaci životka preferují poradce

“Vlastníci nemovitostí, kteří aktualizovali pojištění nemovitosti, preferují k úpravě životního pojištění poradce.” Respondenti, kteří vlastní nemovitost, ale neplánují aktualizovat své pojištění nemovitosti, nejčetněji k aktualizaci životního...

Muži se aktualizací pojištění nemovitosti nechtějí zabývat

“Muži se četněji než ženy nechtějí aktualizací pojištění nemovitosti zabývat.” Muži (30,3 %) se významně četněji než ženy (23,5 %) nechtějí aktualizací pojištění nemovitosti zabývat. Výzkum...

Chování spotřebitelů: Aktualizace pojištění nemovitosti vs. životka

“Lidé nejčetněji plánují aktualizovat životní pojistku stejnou cestou, jakou upravili pojištění nemovitosti.” Respondenti, kteří vlastní nemovitost a aktualizovali své pojištění nemovitosti, nejčetněji k aktualizaci životního pojištění...