Polovina vlastníků nemovitostí aktualizovala pojištění nedávno

“Více než polovina majitelů nemovitosti aktualizovala pojištění nemovitosti v nedávné době.”

Aktualizace pojištění nemovitosti

Třetina respondentů z řad majitelů nemovitostí (31,3 %) aktualizovala své pojištění nemovitosti v posledním roce a čtvrtina (27,1 %) před jedním až třemi lety. Desetina dotázaných vlastníků nemovitostí (10,5 %) pojištění nemovitosti neplánuje aktualizovat, protože nechce navýšit placené pojistné.


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.

Sdílet