Kdo aktualizoval pojištění nemovitosti v posledním roce?

“Třetina dotázaných aktualizovala pojištění nemovitosti v posledním roce. Kdo nejčetněji?”

Respondenti z řad mužů i žen aktualizovali své pojištění nemovitosti ve srovnatelné časové struktuře.

Aktualizace pojištění nemovitosti - pohlaví

V posledním roce aktualizovala pojištění nemovitosti třetina respondentů ve věku od 26 do 40 let (35,3 %). S rostoucím věkem dotázaných stoupá podíl respondentů, kteří neplánují pojištění nemovitosti aktualizovat a nechtějí za něj platit víc. Nejvyšší je u dotázaných ve věku nad 55 let (13,2 %).

Aktualizace pojištění nemovitosti - věk

Respondenti z domácností s vyšším počtem členů četněji aktualizovali pojištění nemovitosti v posledním roce. Nejčetněji pojistku v posledním roce aktualizovali dotázaní z pěti a vícečlenných domácností (34,5 %).

Aktualizace pojištění nemovitosti - počet členů domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.