Končící fixace příští rok? Ohroženo je i pojištění nemovitosti

“Lidé s delší zbývající fixací úrokové sazby hypotéky přistupují k aktualizaci pojistky odpovědněji než ostatní.”

Aktualizace pojištění nemovitosti a fixace úrokové sazby hypotéky

Respondenti s hypotečním úvěrem s fixací úrokové sazby ještě na přibližně 5 let (46,2 %) a na více než 5 let (37,8 %) aktualizovali pojištění nemovitosti v posledním roce významně četněji než ostatní. Nejméně odpovědně k aktualizaci pojistky přistupují dotázaní, kterým fixace končí příští rok. Šestina z nich (16,7 %) dokonce neplánuje pojištění aktualizovat.


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.