Aktualizace pojištění nemovitosti: Příjem, vzdělání a aktivita

“S příjmem domácností stoupá podíl lidí, kteří pojištění nemovitosti aktualizovali v posledním roce.”

Respondenti z domácností s vyšším příjmem četněji aktualizovali pojištění nemovitosti v posledním roce a méně četně aktualizaci pojistky neplánují. Nejčetněji pojistku v posledním roce aktualizovali (38,3 %) a nejméně četně ji aktualizovat neplánují (6,5 %) dotázaní z domácností s příjmy nad 45 tis. Kč měsíčně čistého.

Aktualizace pojištění nemovitosti - příjem

Respondenti z řad zaměstnanců v soukromém (33,5 %) i ve státním (30,3 %) aktualizovali pojištění nemovitosti v posledním roce četněji než podnikatelé (29,9 %). Ještě četněji pojistku v posledním roce aktualizovali penzisté (36,2 %), kteří ovšem významně četněji než ostatní také pojištění aktualizovat neplánují (23,4 %).

Aktualizace pojištění nemovitosti - aktivita

Respondenti s vyšším dosaženým vzděláním obecně aktualizovali v posledním roce četněji a neplánují aktualizovat pojištění nemovitosti méně četně než dotázaní s nižším dosaženým vzděláním. Výjimku tvoří respondenti s vysokoškolským vzděláním, kteří v posledním roce aktualizovali (31,3 %) méně četně a neplánují aktualizovat pojistku (8,2 %) četněji než středoškoláci (36,2 %, 6,4 %).

Aktualizace pojištění nemovitosti - vzdělání


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.