Splácení hypotéky a aktualizace pojištění nemovitosti

“Lidé s hypotékou přistupují k aktualizaci pojištění nemovitosti zodpovědněji než lidé bez hypotéky.”

Aktualizace pojištění nemovitosti a splácení hypotéky

Respondenti aktuálně splácející hypoteční úvěr přistupují k aktualizaci pojištění nemovitosti zodpovědněji než dotázaní vlastníci nemovitostí bez hypotéky. Mezi respondenty s hypotékou je jen dvacetina (5,7 %) dotázaných, kteří neplánují pojistku aktualizovat ne nechtějí platit víc, mezi respondenty bez hypotéky jich je sedmina (13,5 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.