štítek: chování spotřebitelů

db

Kolik platí lidé za pojištění nemovitosti

"Zdaleka ne všichni majitelé nemovitostí k vlastnímu bydlení jsou pojištěni." Respondenti bydlící ve vlastní nemovitosti nejčastěji platí za pojištění nemovitosti od 2 001 Kč do 5...
db

Lidé s partnerem platí za životní pojištění více než lidé bez partnera

"Častěji mají uzavřené a platí vyšší částky za životní pojištění lidé žijící v partnerství či manželství." Respondenti, kteří žijí s partnerem či parnerkou, nebo manželem či...
db

Kdo platí za autopojištění nejvíce?

"Nejčastěji více než 10 000 Kč ročně vydávají za autopojištění domácnosti s měsíčním příjmem nad 60 000 Kč." Při pohledu na autopojištění podle ekonomické aktivity...
db

Partneři vydávají za životní pojištění nejčastěji stejné částky

"Výdaje na životní pojištění lidí žijících v partnerství či v manželství jsou nejčastěji v obdobné výši." Polovina partnerů respondentů bez životního pojištění (50,1 %) také nemá...
db

S rostoucím věkem ubývá nepojištěných nemovitostí k vlastnímu bydlení

"S rostoucím věkem respondentů ubývá nepojištěných nemovitostí a roste částka, kterou na pojistném dotázaní vydávají." Zatímco ve věku do 26 let bydlí v nepojištěné vlastní...
db

Kdo vydává za životní pojištění nejvíce?

"Výdaje za životní pojištění rostou s věkem i příjmem." Životní pojištění nemá 38,4 % mužů a 41,8 % žen. Muži také častěji platí více než...
db

Lidé ve vyšším věku platí za pojištění automobilu méně

"S rostoucím věkem respondentů klesají výdaje domácnosti za pojištění automobilu." Nejvyšší výdaje na autopojištění mají nejmladší respondenti ve věku do 26 let. Pětina z nich...
db

Kolik lidé vydávají za životní pojištění?

"Výdaje na životní pojištění dosahují nejčastěji do 1 tis. Kč měsíčně." Lidé s uzavřeným životním pojištěním vydávají za životní pojistku nejčastěji 501 Kč až 1...
db

Jak lidé nejčastěji přistupují k bankovnímu účtu?

"Lidé nejčastěji k přístupu k bankovnímu účtu využívají internetové bankovnictví. Ne ale všechny skupiny." Téměř dvě třetiny respondentů (61,3 %) přistupují k bankovnímu účtu prostřednictvím...
db

Kde hledají lidé úspory? I v pojištění

"Úspory ve výdajích lidé hledají nejčastěji v příležitostných nákupech. Třetina se ale zaměřuje i na pojištění." Nejvíce respondentů by hledalo úspory ve výdajích za oblečení,...