štítek: B2C výzkum

db

Pojištění domácnosti: S věkem roste zodpovědnost

"Pojištění domácnosti má uzavřeno přibližně 60 % populace. Podíl pojištěných ale znatelně stoupá s věkem." S věkem roste zodpovědnost vůči svému majetku. Výsledkem je, že...
db

Stav nouze pociťují lidé s hypotékou stále více

Lidé s hypotékou pociťují stav nouze a omezení k nešíření koronoviru stále více. Během jediného týdne si pohoršila desetina z nich." Zatímco v průběhu prvního...
db

Jaká je nejvýznamnější součást životního pojištění?

"Klienti se životním pojištěním neoceňují nejvíce nejzávažnější rizika. Význam má především úraz." Význam nejzávažnějších rizik - rizika smrti a rizika invalidity - klienti s životním...
db

Lidé z vícečetných domácností mají více životních pojistek

"S rostoucím počtem členů domácnosti roste podíl respondentů s životním pojištěním." Podíl respondentů s životním pojištěním roste až do čtyřčlenných domácností. V případě pěti a...
db

Finanční poradci mají rezevy u nejbohatších klientů

"využívání finančních poradců roste s příjmem. U nejbohatších lidí a domácností mají ale finanční poradci rezervy." Podíl využívání služeb finančních poradců stoupá s příjmem respondentů....
db

Co vede klienty k uzavření či neuzavření pojištění domácnosti?

"Pětina lidí bez pojištění nevěří pojišťovnám. Čtvrtina lidí s pojištěním volí pojišťovnu podle dalších pojistek." Pojištění domácnosti má uzavřeno necelé dvě třetiny (59,6 %) respondentů....
db

Diskriminace? Ve finančním poradenství není

"Svého finančního poradce má stejný podíl žen i mužů." Ve využívání služeb finančních poradců není rozdíl mezi muži a ženami. Obě skupiny využívají finanční poradce...