Pojistné produkty na pobočce? Především starší lidé

“Pojistné produkty sjednali na pobočce především lidé nad 55 let. Jaké nejčetněji?”

Sjednání pojistných produktů na pobočce - věk

Pojistné produkty na pobočce sjednali na pobočce nejčetněji respondenti ve věku nad 55 let. Nejvyšší “odstup” od ostatních věkových kategorií je u pojištění nemovitosti (51,8 %) a pojištění domácnosti (49,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.