Životní pojištění

Kdo platí nejvyšší pojistné na životko? Klienti bankéřů…

“Nejvyšší pojistné na životní pojištění platí lidé, kterým pojistku doporučil bankéř na...

Nejčetnější platba pojistného na životní pojištění: Kolem 1 000 Kč

“Lidé na životní pojištění platí nejčetněji kolem 1000 Kč či 500 Kč měsíčně.” Téměř...

Sjednání životního pojištění: Kdo dá na vlastní rozhodnutí?

"Téměř polovina respondentů se rozhodla uzavřít životní pojištění sama. Jejich podíl se...

Lidé se rozhodli k uzavření životního pojištění především sami

“Téměř polovina lidí považuje sjednání životního pojištění za vlastní rozhodnutí.” Téměř polovina respondentů...

Kdo by využil daňové zvýhodnění životního pojištění?

"Daňové zvýhodnění životního pojištění by v případě sjednání pojistky uzavřeli především vzdělanější...

Daňové zvýhodnění životního pojištění… jak moc se využívá?

“Daňové zvýhodnění využívají dvě pětiny lidí s uzavřenou životní pojistkou.” Dvě pětiny respondentů...

V množství životních pojistek dominují podnikatelé

“Tři a více životních pojistek mají nejčetněji podnikatelé. Vedou i v dalších...

Více životních pojistek? Záleží na příjmu

“Penetrace životního pojištění významně stoupá s příjmem domácnosti. Co ale počet pojistek...

Životní pojištění? Čtyřicátníci a starší vedou

“Penetrace životního pojištění významně stoupá u lidí nad 40 let věku.” Životní pojištění...

Více smluv o životním pojištění?

“Muži mají četněji než ženy více smluv o životním pojištění.” Muži mají četněji než...