štítek: pojištění domácnosti

Polovina lidí je ochotna změnit pojišťovnu pro krytí války

"Téměř polovina lidí by byla ochotna pro pojištění rizika války změnit pojišťovnu. Kdo je ochoten nejméně?” Šestina respondentů (14,3 %) by rozhodně byla a třetina (30,9...
db

Aktualizace majetkového pojištění: Lidé využívají stejný kanál

“Lidé vesměs využili k aktualizaci pojištění domácnosti a nemovitosti stejný distribuční kanál.” Respondenti, kteří vlastní nemovitost, využili k aktualizaci pojištění domácnosti služeb finančních poradců (46,6 %) významně...

Aktualizace pojištění domácnosti: Vzdělaní využívají poradce

“Podíl využití finančních poradců při aktualizaci pojištění domácnosti obecně stoupá se vzděláním.” Podíl respondentů, kteří při aktualizaci pojištění domácnosti využili služeb finančních poradců, obecně stoupá s...

Jak lidé aktualizovali pojištění domácnosti?

"S růstem cen vrhostla i hodnota pojištění domácnosti. Jakým kanálem ho lidé aktualizovali nejčetněji?" Téměř polovina respondentů (44,9 %), kteří aktualizovali své pojištění domácnosti, k aktualizaci...

Vzdělaní lidé aktualizují pojištění domácnosti četněji

“Lidé s vyšším vzděláním aktualizovali pojištění domácnosti četněji než lidé s nižším vzděláním.” Respondenti s vyšším dosaženým vzděláním v posledních 3 letech aktualizovali pojištění domácnosti podle...

Pojištění domácnosti: Vlastníci nemovitosti jsou zodpovědnější

“Lidé vlastnící nemovitost aktualizovali pojištění domácnosti četněji než lidé bez nemovitosti.” Téměř dvě třetiny (62,8 %) respondentů z průzkumu vlastní nemovitost. Třetina dotázaných (37,2 %)...

Aktualizace pojištění domácnosti: Podnikatelé porážejí zaměstnance

“Podnikatelé aktualizovali pojištění domácnosti četněji než zaměstnanci.” Respondenti z řad podnikatelů (36,8 %) významně četněji než zaměstnanci v soukromém (21,9 %) i státním (28,6 %) v posledních 3...

Domácnosti s nižšími příjmy neplánují pojištění domácnosti aktualizovat

“S rostoucím příjmem klesá podíl domácností, které neaktualizovaly pojištění domácnosti a ani to neplánují.” Domácnosti s vyšším příjmem méně četně než domácnosti s nižším příjmem...

Kdo nechce aktualizovat pojištění domácnosti?

"Pojištění domácnosti nejčetněji nechtějí aktualizovat ženy, mladší lidé a obyvatelé menších měst." Muži aktualizovali (24 %)  v posledních 3 letech pojištění domácnosti četněji než ženy (21,7...