štítek: pojištění domácnosti

db

Pojištění využívají především lidé s nadprůměrnými příjmy

"Lidé s nadprůměrnými příjmy četněji než lidé s podprůměrnými příjmy využívají pojistné produkty." Rozdíl mezi využitím pojistných produktů u respondentů s nižšími a vyššími příjmy...
db

Pojistné produkty na pobočce? Především starší lidé

"Pojistné produkty sjednali na pobočce především lidé nad 55 let. Jaké nejčetněji?" Pojistné produkty na pobočce sjednali na pobočce nejčetněji respondenti ve věku nad 55...

Finanční produkty využívají více lidé s finančním poradcem

"Lidé s finančním poradcem využívají finanční produkty více než lidé bez poradce. O kolik a jaké?" Průměrná penetrace sledovaných finančních produktů je významně vyšší u...

Lidé pro sjednání pojštění domácnosti a nemovitosti využívají stejný kanál

“Naprostá většina lidí s pojištěním domácnosti sjednala pojištění nemovitosti prostřednictvím stejného kanálu.” Respodnenti, kteří mají sjednané pojištění nemovitosti i domácnosti, nejčastěji sjednali obě pojištění stejným...

Pojištění domácnosti poradci svým klientům sjednávají

“Lidé, kteří spolupracují s finančním poradcem, pojištění domácnosti zpravidla sjednali s poradcem.” Respondenti, kteří spolupracují s finančním poradcem a kteří mají sjednané pojištění domácnosti, si tuto...

Kdo podceňuje pojištění domácnosti?

"Pojištění domácnosti podceňují zejména lidé ve středně velkých městech.” Nejmenší podíl respondentů s uzavřeným pojištěním domácnosti je v obcích s 50 000 až 100 000 obyvateli (42,4...