štítek: životní pojištění

Kdo z nepojištěných by uvítal daňové úlevy životního pojištění?

“Polovina lidí bez životní pojistky by v případě uzavření pojištění využila možností daňových úlev. Kdo nejčetněji?” S rostoucím příjmem domácnosti stoupá podíl respondentů, kteří by v...

Daňové úlevy životního pojištění? Muži mají jasno

“Muži mají ve využití daňových úlev životního pojištění jasněji než ženy.” Muži (56,3 %) by četněji než ženy (49,1 %) v případě uzavření životního pojištění využili...

Daňové úlevy životního pojištění by lidé využili

“Polovina lidí bez životní pojistky by v případě uzavření pojištění využila možností daňových úlev.” Polovina respondentů (52,4 %), kteří nemají sjednané životní pojištění, by v...

Lidé bez životní pojistky jsou ochotni pojištění platit

“Naprostá většina lidí bez životního pojištění je ochotna životní pojistku platit. Kolik?” Polovina respondentů (51,5 %) uvedla, že má sjednané životní pojištění. Polovina dotázaných (48,5...
db

Co přesvědčí k uzavření životní pojistky? Neštěstí…

“Čtvrtinu lidí bez životního pojištění nic k jeho uzavření nepřesvědčí. Dašlí čtvrtinu přesvědčí neštěstí v jejich blízkosti.” Více než čtvrtina respondentů (27,7 %), kteří nemají...

Proč lidé nemají sjednané životní pojištění

“Dvě pětiny lidí bez životního pojištění uvádí jako důvod neuzavření pojistky, že ji nepotřebují.” Téměř dvě pětiny respondentů, kteří nemají uzavřené životní pojištění, uvádí jako...
db

Kdo platí nejvyšší pojistné na životko? Klienti bankéřů…

“Nejvyšší pojistné na životní pojištění platí lidé, kterým pojistku doporučil bankéř na pobočce.” V průměru platí nejvyšší pojistné na životní pojištění respondenti, které ke sjednání...

Nejčetnější platba pojistného na životní pojištění: Kolem 1 000 Kč

“Lidé na životní pojištění platí nejčetněji kolem 1000 Kč či 500 Kč měsíčně.” Téměř pětina (18,2 %) respondentů uvedla, že na životní pojištění platí kolem 1000...
db

Sjednání životního pojištění: Kdo dá na vlastní rozhodnutí?

"Téměř polovina respondentů se rozhodla uzavřít životní pojištění sama. Jejich podíl se ale liší dle demografie." Na doporučení známých a příbuzných při sjednaní životního pojištění...