Neživotní pojištění

Lidé z vícečlenných domácností udržují odpovídající pojištění nemovitosti

“S počtem členů domácnosti stoupá podíl lidí s odpovídajícím pojištěním nemovitosti.” Podíl respondentů, kteří...

Pouze dvě pětiny lidí mají odpovídající pojištění nemovitosti

"Muži mají o svém pojištění nemovitosti lepší přehled než ženy." Nemovitost vlastní dvě...

Povinné ručení: Kdo akceptuje navýšení pojistného

"Navýšení pojistného povinného ručení nejčetněji akceptují starší lidé a lidé z Prahy." Po...

Jak klienti pojišťovny reagují na zdražení povinného ručení

“Pouze čtvrtina klientů neřeší zdražení povinného ručení a zaplatí vyšší pojistné.” Třetina respondentů...

Klienti které pojišťovny jsou spokojeni s výlukami?

“S výlukami majetkového pojištění jsou nejčetněji spokojení klienti UNIQA pojišťovny.” Nejčetněji jsou s výlukami...

Klienti které pojišťovny znají výluky?

“Nejčetněji výluky z majetkového pojištění znají klienti Kooperativa pojišťovny.” Nejčetněji výluky z pojištění...

Výluky z pojištění majetku: Vztah mezi příjmem a jejich znalostí

“Nejčetněji znají výluky z majetkového pojištění lidé z domácností s vyššími příjmy.” Respondenti z...

Lidé ochotni připlatit za krytí války jsou ochotni změnit pojišťovnu

“Lidé ochotní připlatit za krytí majetku pro případ války, by byli ochotni...

Pojištění majetku a výluky: Jste spokojeni?

"S výlukami z majetkového pojištění je spokojena většina lidí, kteří je znají..." Tři...

Lidé hledající krytí války jsou ochotni změnit pojišťovnu

“Lidé, kteří by uvítali krytí majetku pro případ války, by byli ochotni...