Neživotní pojištění

Lidé s vyšším vzděláním aktualizují pojištění domácnosti častěji

"Nikdy své pojištění domácnosti neaktualizovali nejčastěji lidé se základním

Lidé s vyšším vzděláním aktualizují pojištění domácnosti častěji

"Nikdy své pojištění domácnosti neaktualizovali nejčastěji lidé se základním

Jak často lidé aktualizují pojištění domácnosti?

"Tři čtvrtiny respondentů aktualizovala pojištění domácnosti v nedávné

Jak lidé uzavírají pojištění domácnosti?

"Polovina respondentů, kteří mají uzavřené pojištění domácnosti, si pojistku sjednala s...

Vnímání rizika a pojištění majetku

"Lidé, kteří vnímají rizika na nemovitosti a v domácnosti intenzivněji, méně často podceňují...

Pojištění domácnosti? Především doména starších

“S přibývajícím věkem respondentů ubývá nepojištěných a rostou pojistné částky pojištění...

Pojištění domácnosti: Majitelé nemovitostí častěji i vyšší částky

"Domácnosti bydlící ve vlastní nemovitosti jsou pojištěni častěji než

Lidé s nízkými příjmy podceňují rizika vlastnictví nemovitosti

“Domácnosti s nízkými příjmy mají vlastní nemovitost často nepojišťěnou.” S...

Střadatelé se méně obávají životních rizik

"Životní rizika hodnotí jako mnohem méně významná lidé, kteří spoří

Pojištění domácnosti: Jaké nese výdaje?

"Dvě pětiny domácností nemají uzavřené pojištění domácnosti. Kolik platí za pojistku...

Kolik platí lidé za pojištění nemovitosti

"Zdaleka ne všichni majitelé nemovitostí k vlastnímu bydlení jsou