Reality

Střadatelé vlastní nemovitost četněji

“Lidé, kteří spoří na stáří, vlastní nemovitost četněji než lidé, kteří na...

Podnikatelé vlastní nemovitost četněji než ostatní

“Zaměstnanci v soukromém sektoru vlastní nemovitost méně četně než státní zaměstnanci a...

Jsou realitní investice stále atraktivní?

“Názor na atraktivitu investic do nemovitostí změnily dvě pětiny lidí, kteří je...

Kolik jsou lidé ochotni vydat na splátku hypotéky?

“Ochota platit na splátky hypotéky 40 % a více z příjmu domácnosti...

Vzdělanější lidé jsou ochotni připlatit k hypotéce více

“Lidé s vyšším vzděláním jsou ochotni uhradit z vlastních zdrojů více než lidé...

Vzdělání a způsoby spoření na stáří

"Investice na stáří nejsou doménou jen vysokoškolsky vzdělaných lidí..." S vyšším dosaženým vzděláním...

Domácnosti s vyšším příjmem jsou ochotny připlatit k hypotéce

“S příjmem domácnosti stoupá podíl respondentů ochotných uhradit z vlastních zdrojů více.” Respondenti...

Spoření na stáří: Podnikatelé vs. zaměstnanci

"Způsob spoření na stáří se mezi podnikateli a zaměstnanci liší... poměrně významně." Podnikatelé...

Kdo odmítá investice do nemovitostí

“Polovina lidí z domácností s příjmem do 15 tis. Kč by byla ochotna...

Ženy odmítají investice do bytu četněji než muži

“Do investičního bytu by neinvestovala třetina žen a čtvrtina mužů.” Do investičního bytu...