Prodat nemovitost hned, nebo počkat? Co radí poradci

“Dvě pětiny poradců doporučují nespěchat s prodejem, ale cenu nesnižovat.”

Doporučení při prodeji nemovitostí

Dvě pětiny (43 %) respondentů z řad finančních poradců, kteří se věnují realitám nebo hypotékám, svým klientům zvažujícím prodej nemovitosti doporučují nespěchat s prodejem, ale cenu nesnižovat. Tři desetiny dotázaných (29,1 %) doporučují neprodávat a počkat na lepší časy a šestina (17,4 %) naopak radí prodat co nejrychleji i za cenu slevy.


Výzkum proběhl na vzorku 103 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 31. 10. až 25. 11. 2022.