Rychle prodat nemovitost radí především poradci čekající pokles obratu

“Rychlý prodej doporučují četněji poradci očekávající pokles svého obratu než ti, kteří očekávají růst.”

Doporučení při prodeji nemovitostí a tržní sentiment

Klientům zvažujícím prodej nemovitosti doporučují rychlý prodej i za cenu snížení ceny četněji finanční poradci, kteří očekávají pokles svého provizního obratu (25 %), než poradci, kteří očekávají růst (15,2 %). Finanční poradci, kteří nemají jednoznačné očekávání budoucnosti, četněji než ostatní doporučují neprodávat nyní, ale počkat na lepší časy (58,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 103 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 31. 10. až 25. 11. 2022.