Podnikatelé vlastní nemovitost četněji než ostatní

“Zaměstnanci v soukromém sektoru vlastní nemovitost méně četně než státní zaměstnanci a podnikatelé.”

Vlastnictví nemvoitosti - aktivita

Respondenti z řad zaměstnanců v soukromém sektoru (64,5 %) vlastní nemovitost méně četně než dotázaní státní zaměstnanci (74,8 %) a podnikatelé (76,6 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.