Počkejte s koupí nemovitosti na pokles cen, radí pesimisté

“Pesimističtí poradci doporučují počkat s koupí nemovitosti četněji než ostatní.”

Pět šestin (84,3 %) respondentů z řad finančních poradců se věnuje realitám nebo hypotékám. Pouze šestina (15,7 %) se nevěnuje ani hypotékám ani realitám.

Podíl poradců věnujících se hypotékám či realitám

Finanční poradci, kteří v následujících 12 měsících očekávají pokles svého provizního příjmu (64,3 %), četněji než ostatní doporučují svým klientům odložit plánovanou koupi nemovitosti a počkat na pokles cen.

Doporučení ke koupi nemovitosti a tržní sentiment

Respondenti z řad finančních poradců, kteří vnímají současnou ekonomickou situaci jako hrozbu (70,6 %), významně četněji než dotázaní, kteří vnímají současnou situaci jako příležitost (52,2 %), doporučují svým klientům vyčkat s koupí nemovitosti na pokles cen na realitním trhu.

Doporučení ke koupi nemovitosti a hrozby a příležitosti


Výzkum proběhl na vzorku 103 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 31. 10. až 25. 11. 2022.