Koupit nemovitost teď, nebo počkat?

“Většina finančních poradců doporučuje počkat s koupí nemovitosti na pokles cen.”

Doporučení při koupi nemovitosti

Více než polovina (55,6 %) respondentů z řad finančních poradců, kteří se věnují realitám nebo hypotékám, svým klientům zvažujícím koupi nemovitosti doporučuje počkat s koupí na pokles cen. Třetina dotázaných (30,2 %) doporučuje koupit nyní, protože je vhodný čas.


Výzkum proběhl na vzorku 103 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 31. 10. až 25. 11. 2022.

Sdílet