Střadatelé vlastní nemovitost četněji

“Lidé, kteří spoří na stáří, vlastní nemovitost četněji než lidé, kteří na stáří nespoří.”

Na stáří spoří tři čtvrtiny dotázaných (73,2 %). Čtvrtina respondentů na stáří nespoří (26,8 %).

Podíl spořicích na stáří

Třetina dotázaných (31,2 %) spoří na stáří do 2,5 % příjmů a čtvrtina (24,9 %) od 2,5 % do 5 % příjmů.

Výše spoření na stáří

Nemovitost vlastní sedm desetin respondentů, kteří spoří na stáří (70,7 %), ale jen polovina dotázaných, kteří na stáří nespoří (52,2 %).

Spoření na stáří a vlastnictví nemovitosti

Nemovitost vlastní tři čtvrtiny respondentů, kteří spoří na stáří 5 až 7 % příjmů (75,2 %). Nejmenší podíl respondentů s nemovitostí je mezi spořícími 7 až 10 % příjmů (65,8 %).

Výše spoření na stáří a vlastnictví nemovitosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.

Sdílet