Rychlý prodej nemovitosti i za cenu slevy?

“Prodat nemovitost rychle i za cenu slevy doporučují především zkušenější poradci, poradci z poolů a na manažerských pozicích.”

S délkou profesní praxe finančních poradců stoupá podíl dotázaných, kteří svým klientům zvažujícím prodej nemovitosti doporučují rychlý prodej i za cenu snížení ceny. Nejvyšší je mezi poradci s praxí 10 a více let (27,3 %).

Doporučení při prodeji nemovitostí a profesní praxe

Podíl dotázaných, kteří svým klientům zvažujícím prodej nemovitosti doporučují rychlý prodej i za cenu snížení ceny, je významně vyšší mezi poradci působícími pod broker pooly (20,5 %) než mezi poradci ze strukturálních společností (10,7 %).

Doporučení při prodeji nemovitostí a typ společnosti

Respondenti na poradenských pozicích (46,2 %) četněji než dotázaní finanční poradci na manažerských a vyšších pozicích (38,2 %) doporučují nespěchat s prodejem, ale nesnižovat cenu nemovitosti. Naopak manažeři (20,6 %) četněji než poradci (15,4 %) doporučují prodat co nejrychleji i za cenu slevy.

Doporučení při prodeji nemovitostí a pozice poradce


Výzkum proběhl na vzorku 103 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 31. 10. až 25. 11. 2022.