Tržní sentiment: Kteří poradci jsou optimističtější?

“Tržní sentiment finančních poradců se na podzim 2023 zvýšil na druhou nejvyšší úroveň v historii sledování. Kdo je nejoptimističtější?”

Tržní sentiment finančních poradců s praxí do 10 let (83,8 %) je mírně vyšší než poradců s praxí 10 a více let (80,6 %).

Tržní sentiment - podzim 2021 - délka profesní praxe

Finanční poradci působící na manažerských pozicích (75 %) mají nižší tržní sentiment než poradci působící na poradenských pozicích (86,9 %).

výzkum proběhl na vzorku 109 respondentů respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts sběr dat proběhl 28. 8. až 17. 10. 2023

Finanční poradci působící pod strukturálními společnostmi (90,5 %) mají výrazně vyšší tržní sentiment než poradci působící pod broker pooly (84,1 %).

Tržní sentiment - podzim 2021 - typ společnosti

Tržní sentiment finančních poradců – ukazatel očekávání růstu či poklesu trhu. Nabývá hodnoty -100 % (všichni respondenti předpokládají pokles produkce) až +100 % (všichni poradci očekávají růst produkce).

 


Výzkum proběhl na vzorku 109 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 28. 8. až 17. 10. 2023.