Kteří poradci obsluhují dynamické klienty?

“Většina klientů finančních poradců jsou vyvážení investoři. Kdo obsluhuje nejvíc dynamických klientů?”

Tři pětiny dotázaných finančních poradců (58,8 %) uvádí, že většina jejich klientů jsou vyvážení investoři, a čtvrtina (24,5 %), že jsou dynamičtí investoři.

Rizikový profil klientů finančních poradců

Dvě třetiny dotázaných finančních poradců s praxí 10 a více let (66,2 %) uvedly, že jejich klienti jsou převážně vyvážení investoři. To je vyšší podíl než u poradců s praxí do 10 let (44,1 %). Tři desetiny (29,4 %) poradců s kratší praxí obsluhují převážně dynamické klienty.

Rizikový profil klientů finančních poradců - praxe poradců

S růstem provizního obratu dotázaných finančních poradců roste podíl respondentů, kteří uvádějí, že rizikový profil jejich klientů je převážně dynamický. Nejvyšší podíl je mezi poradci s obratem 1 mil. Kč a více (34 %).

Rizikový profil klientů finančních poradců - provizní obrat poradců


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.