Kteří poradci se vyhýbají pojišťovnám mimo srovnavače / sjednavače?

“S růstem provizního obratu roste podíl poradců, kteří sjednávají pouze pojištění ze srovnavačů/sjednavačů.”

Srovnavač či sjednavač životního pojištění mají k dispozici tři čtvrtiny (77 %) dotázaných finančních poradců.

Podíl poradců majících k dispozici srovnavače či sjednavače životního pojištění

Téměř polovina dotázaných finančních poradců, kteří mají k dispozici sjednavače či srovnavače životního pojištění, nezahrnuté pojišťovny buď vůbec nesjednává (22,1 %), nebo je zahrnuje do srovnání pouze ve výjimečných případech (20,8 %).

Přístup k životním pojišťovnám mimo srovnávače a sjednávače

Podíl respondentů, kteří sjednávají výhradně pojistky, které jsou zahrnuty ve srovnavači či sjednavači životního pojištění, stoupá s provizním obratem finančních poradců.

Srovnavač a sjednavač ŽP - provizní obrat


Výzkum proběhl na vzorku 109 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 28. 8. až 17. 10. 2023.