Který broker pool pracuje s LinkedIn nejlépe?

“Sociální sítě jsou jedním z pilířů marketingu. Který broker pool využívá LinkedIn nejefektivněji?”

Z analyzovaných broker poolů má největší počet sledujících RENOMIA (4026). Nejvíce počet sledujících ve sledovaném období navýšil OK KLIENT (+17,5 %).

BP - sledující

Největší počet aktivit na zveřejněný příspěvek dosáhl broker pool Broker Trust (31), který následuje RENOMIA (30).

BP - aktivity na příspěvek

Vyšší počet aktivit na publikovaný příspěvek ukazuje vyšší kvalitu a úspěšnost zveřejněných příspěvků.

Největší podíl aktivit na počet sledujících má FinGo (96,8 %), nejnižší má RENOMIA (23,5 %).

BP - aktivity na sledující

Společnosti s vyšším podílem aktivit na celkový počet sledujících mají více angažované publikum.


Zdroj dat: Sociální síť LinkedIn v období 19. 6. až 16. 9. 2023.
Sledované broker pooly: Broker Trust, FinGO, holver, Chytrý Honza, INSIA, OK Klient, Renomia, SAB servis.

Sdílet