Mají finanční poradci k dispozici srovnavače či sjednavače životního pojištění?

“Srovnavače a sjednavače životního pojištění mají k dispozici tři čtvrtiny poradců.”

Životnímu pojištění se věnuje devět desetin (91,7 %) dotázaných finančních poradců.

Podíl poradců věnujících se životnímu pojištění - průzkum

Srovnavač či sjednavač životního pojištění mají k dispozici tři čtvrtiny (77 %) dotázaných finančních poradců.

Podíl poradců majících k dispozici srovnavače či sjednavače životního pojištění

Srovnavač či sjednavač životního pojištění mají k dispozici četněji dotázaní finanční poradci s profesní praxí nad 10 let (79,7 %) než finanční poradci s praxí do 10 let (71 %).

Podíl poradců majících k dispozici srovnavače či sjednavače životního pojištění - profesní praxe


Výzkum proběhl na vzorku 109 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 28. 8. až 17. 10. 2023.