Autopojištění elektromobilů: Dražší má být podle optimistických poradců

“Podle poradců, kteří očekávají v následujících 12 měsících růst provizního obratu, by autopojištění pro elektromobily mělo být dražší…”

Čtyři pětiny dotázaných finančních poradců (83,5 %) očekávají v následujících dvanácti měsících růst svého provizního obratu a pouze padesátina (1,8 %) očekává pokles.

Očekávání obratu - podzim 2023

Tržní sentiment finančních poradců se na podzim 2023 (82 %) dále zvýšil na druhou nejvyšší úroveň v historii sledování.

Vývoj tržního sentimentu - podzim 2023

Tržní sentiment finančních poradců – ukazatel očekávání růstu či poklesu trhu. Nabývá hodnoty -100 % (všichni respondenti předpokládají pokles produkce) až +100 % (všichni poradci očekávají růst produkce).

Podle finančních poradců, kteří očekávají v následujících 12 měsících růst svého provizního obratu, by autopojištění pro elektromobily mělo být dražší než pro automobily se spalovacími motory četněji (24,2 %) než u poradců, kteří nemají jednoznačnou vizi budoucnosti (18,8 %).

Autopojištění pro elektromobily a tržní sentiment finančních poradců


Výzkum proběhl na vzorku 109 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 28. 8. až 17. 10. 2023.