Kdo je pro poplatek za splátku hypotéky?

“Manažeři ze strukturálních společností s vyšším obratem jsou pro zavedení poplatku četněji než ostatní.”

Dotázaní finanční poradci s provizním obratem nad 1 mil. Kč  jsou pro účtování poplatku za mimořádnou splátku hypotéky v průběhu fixace úrokové sazby významně četněji než poradci s obratem do 1 mil. Kč.

Poplatek za mimořádnou splátku hypotéky - provizní obrat

Finanční poradci ze strukturálních společností  jsou pro účtování poplatku četněji než poradci z broker poolů.

Poplatek za mimořádnou splátku hypotéky - typ společnosti

Finanční poradci na manažerských pozicích jsou pro účtování poplatku z mírně četněji než poradci na poradenských pozicích.

Poplatek za mimořádnou splátku hypotéky - poradenská pozice


Výzkum proběhl na vzorku 109 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 28. 8. až 17. 10. 2023.