Autopojištění dle nájezdu kilometrů: Kdo preferuje jakou pojišťovnu?

“V preferencích autopojištění dle nájezdu kilometrů mezi poradci jednoznačně vede Allianz. U kterých poradců nejvíc?”

Nejčetněji je Allianz pojišťovna nejoblíbenější pojišťovnou pro autopojištění dle nájezdu kilometrů pro finanční poradce s obratem do 500 tis. Kč (83,3 %) a nejméně četně pro poradce s obratem od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč (65,4 %).

Autopojištění dle nájezdu kilometrů - provizní obrat

Poradci z broker poolů (25 %)  preferují Pillow pojišťovnu významně četněji než poradci ze strukturálních společností (7,9 %) jako pojišťovnu autopojištění podle nájezdu kilometrů.

Autopojištění dle nájezdu kilometrů - typ společnosti

Dotázaní finanční poradci na poradenských pozicích rozdělují svou přízeň autopojištění dle nájezdu kilometrů mezi Pillow pojišťovnu (13,7 %) a Direct pojišťovnu (5,9 %). Poradci na manažerských pozicích z těchto pojišťoven jednoznačně preferují Pillow pojišťovnu (18,6 %).

Autopojištění dle nájezdu kilometrů - poradenská pozice


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.