Tržní sentiment finanční poradců je druhý nejvyšší v historii

“Tržní sentiment finančních poradců se na podzim 2023 dále zvýšil na druhou nejvyšší úroveň v historii sledování.”

Čtyři pětiny dotázaných finančních poradců (83,5 %) očekávají v následujících dvanácti měsících růst svého provizního obratu a pouze padesátina (1,8 %) očekává pokles.

Očekávání obratu - podzim 2023

Tržní sentiment finančních poradců se na podzim 2023 (82 %) dále zvýšil na druhou nejvyšší úroveň v historii sledování.

Vývoj tržního sentimentu - podzim 2023

Tržní sentiment finančních poradců – ukazatel očekávání růstu či poklesu trhu. Nabývá hodnoty -100 % (všichni respondenti předpokládají pokles produkce) až +100 % (všichni poradci očekávají růst produkce).

Finanční poradci působící na manažerských pozicích (75 %) mají nižší tržní sentiment než poradci působící na poradenských pozicích (86,9 %).

výzkum proběhl na vzorku 109 respondentů respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts sběr dat proběhl 28. 8. až 17. 10. 2023


Výzkum proběhl na vzorku 109 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 28. 8. až 17. 10. 2023.