Investují s životním pojištěním? Krytí rizik ani tak nepodceňují

“Není významný rozdíl v krytí rizik mezi lidmi využívajícími a nevyužívajícím životní pojištění pro investice.”

Investice přes životko a krytí rizik

U většiny dotazovaných rizik není významný rozdíl v jejich penetraci mezi respondenty využívajícími životní pojištění k investování. Nejvyšší rozdíl je u rizika pobytu v nemocnici (47,8 % vs. 57,6 %) a rizika invalidity následkem úrazu (53,9 % vs. 62,9 %).

Respondenti mohli volit více možností.


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.

Sdílet