štítek: INVESTICE

Rizikové dluhopisy

Studie ke stažení zde

Vztah poradců k investičnímu riziku

Studie ke stažení zde

Kteří poradci obsluhují dynamické klienty?

"Většina klientů finančních poradců jsou vyvážení investoři. Kdo obsluhuje nejvíc dynamických klientů?" Tři pětiny dotázaných finančních poradců (58,8 %) uvádí, že většina jejich klientů jsou vyvážení...

Optimističtí poradci mají dynamické klienty

“Optimističtí poradci mají četněji převážně klienty s dynamickým vztahem k riziku.” Poradci očekávající růst budoucího obratu (26,9 %) četněji než poradci očekávající pokles či nemající jasnou představu...

Přechody poradců v září 2023

Studie ke stažení zde

Nesplacené dluhopisy: Problém především podlimitních emisí

"Dluhopisový trh se v Česku rozvíjí především od roku 2013. A ne vždy správným směrem. Kolik emitentů skončilo v insolvenci?" Ve sledovaném období bylo vydáno...

Dynamické klienty obsluhují především dynamičtí finanční poradci

“Finanční poradci z řad dynamických investorů významně četněji obsluhují převážně dynamické klienty.” Dotázaní finanční poradci z řad dynamických investorů (37,5 %) významně četněji než konzervativní...