Investice

Investoři využívají více bank než lidé bez investic

“Lidé, kteří investují, využívají služeb více bank četněji než lidé, kteří neinvestují.” Respondenti,...

Základní rada finančních poradců při poklesu investic?

"Co finanční poradci radí svým klientům nejčetněji při poklesu hodnoty jejich investičního...

Kdo investuje?

"Podíl investujících stoupá s věkem a vzděláním. Zároveň četněji investují muži než...

Přístup žen a mužů k investicím se liší

“Ženy četněji než muži investují přes svou hlavní banku, muži četněji než...

Jak lidé investují? Nejčastěji přes svou banku…

“Tři pětiny lidí investují přes svou hlavní banku.” Tři pětiny respondentů, kteří investují,...

Polovina lidí investuje

"Polovina lidí uvádí, že investují." Polovina respondentů (50,2 %) investuje. Polovina dotázaných (49,8 %)...

Lidé s hypotékou na stáří spoří četněji, ale méně

“Lidé splácející hypotéku spoří či chtějí spořit na stáří četněji než lidé...

Mají zájem o rentu od pojišťovny… a jsou ochotni platit

“Lidé se zájmem o rentu od pojišťovny jsou ochotni na rentu v...

V průměru jsou na rentu 5 000 Kč lidé ochotni spořit 656 Kč

“Muži jsou na doživotní rentu 5 tis. Kč ochotni spořit více než...

Vyšší nároky na rentu mají lidé očekávající více od pojišťovny

“Lidé očekávající vyšší rentu od pojišťovny považují za optimální rentu nad 10...