Investice

Mají zájem o rentu od pojišťovny… a jsou ochotni platit

“Lidé se zájmem o rentu od pojišťovny jsou ochotni na rentu v...

V průměru jsou na rentu 5 000 Kč lidé ochotni spořit 656 Kč

“Muži jsou na doživotní rentu 5 tis. Kč ochotni spořit více než...

Vyšší nároky na rentu mají lidé očekávající více od pojišťovny

“Lidé očekávající vyšší rentu od pojišťovny považují za optimální rentu nad 10...

Jsou realitní investice stále atraktivní?

“Názor na atraktivitu investic do nemovitostí změnily dvě pětiny lidí, kteří je...

Vyšší očekávaný věk dožití = vyšší optimální renta

“Lidé očekávající věk dožití nad 90 let považují za optimální rentu nad...

Kolik by lidé spořili na rentu 5 000 Kč?

“Na rentu ve výši 5 tis. Kč jsou lidé ochotni spořit nejčetněji...

Jaká je optimální výše renty?

“Dvě třetiny lidí za optimální výši renty považují částku nad 10 tis. Kč.” Dvě...

Vzdělání a způsoby spoření na stáří

"Investice na stáří nejsou doménou jen vysokoškolsky vzdělaných lidí..." S vyšším dosaženým vzděláním...

Spoření na stáří: Podnikatelé vs. zaměstnanci

"Způsob spoření na stáří se mezi podnikateli a zaměstnanci liší... poměrně významně." Podnikatelé...

Penzijní fondy dominují spoření na stáří

“Tři čtvrtiny lidí využívají na spoření na stáří doplňkové penzijní spoření.” Tři čtvrtiny respondentů...