štítek: invalidita

Zvažovaná rizika u životního pojištění

Studie ke stažení zde

Investují s životním pojištěním? Krytí rizik ani tak nepodceňují

“Není významný rozdíl v krytí rizik mezi lidmi využívajícími a nevyužívajícím životní pojištění pro investice.” U většiny dotazovaných rizik není významný rozdíl v jejich penetraci...

Krytí životních rizik: Plány a skutečnost

“Pouze riziko ztráty zaměstnání lidé četněji zvažují, než skutečně sjednávají.” Riziko invalidity z jakýchkoliv příčin by v případě sjednání životního pojištění zvažovala krýt polovina dotázaných bez životního pojištění...

Životní pojištění: Úraz vede nad invaliditou

“Rizika úrazu jsou v životních pojistkách kryty četněji než riziko invalidity z jakýchkoli příčin.” Riziko invalidity z jakýchkoli příčin kryjí pouze necelé tři pětiny (57,3 %)...

Sjednaná rizika u životního pojištění

Studie ke stažení zde

Čeho se nejvíc obávají lidé se životním pojištěním?

"Lidé s uzavřeným životním pojištěním se nejvíce neobávají nejzávažnějších rizik..." Respondenti s uzavřeným životním pojištěním mají největší obavy z dopadu na rodinný rozpočet ze ztráty...

Smrt, nebo invalidita? Čeho se lidé bojí víc

"Ze základních rizik krytých životním pojištění se lidé obávají smrti a invalidity nejméně. Na kolik si je cení?" Z hlavních rizik krytých životním pojištěním respondenti...

Lidé se bojí o ztrátu zaměstnání, ale nepojišťují si ji

"Z rizik krytých životním pojištěním se lidé nejvíce obávají o ztrátu zaměstnání. Pojištění ale neuzavírají." Na otázku "Jaké nepříznivé životní události se obáváte z pohledu...

Lidé, kteří mají pojištěnou ztrátu zaměstnání, se více obávají jiných rizik

"Lidé, kteří mají pojištěnou ztrátu zaměstnání, se více než ztráty zaměstnání obávají úrazu, nemoci či smrti." Respondenti, kteří mají pojištěnu ztrátu zaměstnání, se častěji než...

Své obavy lidé kryjí pojištěním nejčastěji v případě úrazu

"Pojištění na krytí rizik, kterých se lidé obávají s ohledem na finanční rozpočet domácnosti, využívají lidé nejčastěji pro případ úrazu." Pojištění úrazu má uzavřeno 59,1...