Vzdělání a způsoby spoření na stáří

“Investice na stáří nejsou doménou jen vysokoškolsky vzdělaných lidí…”

S vyšším dosaženým vzděláním stoupá podíl respondentů, kteří spoří na stáří. Nejvyšší je u vysokoškolsky vzdělaných dotázaných (75,8 %).

Spoření na stáří - penetrace - vzdělání

Spoření na stáří v doplňkovém penzijním spoření využívají významně méně četně respondenti se základním vzděláním (45,7 %) než ostatní. Nakopak četněji než ostatní využívají bankovní vklady (24,3 %).

Spoření na stáří - vzdělání - penzijní fondy

Podíl respondentů, kteří využivají ke spoření na stáří podílové fondy, stoupá s dosaženým vzděláním. Nejvyšší je u dotázaných s vysokoškolským vzděláním (21,8 %).

Spoření na stáří - vzdělání - investice


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.