štítek: spoření na stáří

Spoření na penzi? I v nových fondech je konzervativní…

“Čtvrtina peněz v účastnických fondech leží v povinném konzervativním fondu.” Čtvrtina úspor českých domácností v účastnických fondech leží v povinných konzervativních fondech (25,7 %) a další desetina...

Spoření v penzijních fondech? Neefektivní…

“Více než tři čtvrtiny úspor v penzijních fondech leží v transformovaných fondech.” Jen méně než čtvrtina úspor domácností v penzijních fondech je uložena v účastnických fondech...

Daňové zvýhodnění doživotní renty

Studie ke stažení zde

Lidé s hypotékou na stáří spoří četněji, ale méně

“Lidé splácející hypotéku spoří či chtějí spořit na stáří četněji než lidé bez hypotéky.” Téměř čtvrtina respondentů (22,2 %) aktuálně splácí hypoteční úvěr. Více než...

Spoření na penzi

Studie ke stažení zde

Střadatelé vlastní nemovitost četněji

“Lidé, kteří spoří na stáří, vlastní nemovitost četněji než lidé, kteří na stáří nespoří.” Na stáří spoří tři čtvrtiny dotázaných (73,2 %). Čtvrtina respondentů na...

Příspěvek zaměstnavatele na doživotní rentu

Studie ke stažení zde

Vzdělání a způsoby spoření na stáří

"Investice na stáří nejsou doménou jen vysokoškolsky vzdělaných lidí..." S vyšším dosaženým vzděláním stoupá podíl respondentů, kteří spoří na stáří. Nejvyšší je u vysokoškolsky vzdělaných...

Spoření na stáří: Podnikatelé vs. zaměstnanci

"Způsob spoření na stáří se mezi podnikateli a zaměstnanci liší... poměrně významně." Podnikatelé (77,6 %) spoří na stáří mírně četněji než zaměstnanci ve státním (70,4...

Penzijní fondy dominují spoření na stáří

“Tři čtvrtiny lidí využívají na spoření na stáří doplňkové penzijní spoření.” Tři čtvrtiny respondentů (74 %), kteří spoří na stáří, využívají doplňkové penzijní spoření a jedna...