Uzavřené pojištění domácnosti? Nezáleží na pohlaví, ale na věku

“Pojištění domácnosti mají sjednané především lidé ve vyšším věku. Na pohlaví nezáleží.”

Pojištění domácnosti má sjednaná polovina respondentů (53,2 %).

Pojištění domácnostiPodíl respondentů s uzavřeným pojištěním domácnosti se přitom příliš neliší podle pohlaví. Muži (54,3 %) mají pojištění domácnosti sjednáno jen mírně četněji než ženy (52,3 %).

Pojištění domácnosti - pohlaví

Podíl respondentů s uzavřeným pojištěním domácnosti ovšem znatelně stoupá s věkem. Zatímco ve věkové kategorii do 26 let ho má sjednaná pouhá třetina dotázaných (33,8 %), ve věkové skupině nad 55 let jsou to dvě třetiny respondentů (65,1 %).

Pojištění domácnosti - věk


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.