štítek: penetrace pojištění domácnosti

Kdo podceňuje pojištění domácnosti

“Pojištění domácnosti mají sjednány dvě třetiny lidí. Kdo ho podceňuje nejčetněji?” Dvě třetiny respondentů (64,2 %) mají sjednané pojištění domácnosti. Třetina dotázaných (35,8 %) pojištění domácnosti...

Uzavřené pojištění domácnosti? Nezáleží na pohlaví, ale na věku

"Pojištění domácnosti mají sjednané především lidé ve vyšším věku. Na pohlaví nezáleží." Pojištění domácnosti má sjednaná polovina respondentů (53,2 %). Podíl respondentů s uzavřeným pojištěním domácnosti...

Pojištění domácnosti: S věkem roste zodpovědnost

"Pojištění domácnosti má uzavřeno přibližně 60 % populace. Podíl pojištěných ale znatelně stoupá s věkem." S věkem roste zodpovědnost vůči svému majetku. Výsledkem je, že...

Co vede klienty k uzavření či neuzavření pojištění domácnosti?

"Pětina lidí bez pojištění nevěří pojišťovnám. Čtvrtina lidí s pojištěním volí pojišťovnu podle dalších pojistek." Pojištění domácnosti má uzavřeno necelé dvě třetiny (59,6 %) respondentů....

Majitelé nemovitostí jsou zodpovědnější

"Majitelé vlastního bydlení mají mnohem častěji uzavřené pojištění domácnosti než lidé bydlící na základě jiného titulu k užívání bytu." Mezi majiteli bytu či rodinného domu...