štítek: penetrace pojištění domácnosti

Uzavřené pojištění domácnosti? Nezáleží na pohlaví, ale na věku

"Pojištění domácnosti mají sjednané především lidé ve vyšším věku. Na pohlaví nezáleží." Pojištění domácnosti má sjednaná polovina respondentů (53,2 %). Podíl respondentů s uzavřeným pojištěním domácnosti...
db

Pojištění domácnosti: S věkem roste zodpovědnost

"Pojištění domácnosti má uzavřeno přibližně 60 % populace. Podíl pojištěných ale znatelně stoupá s věkem." S věkem roste zodpovědnost vůči svému majetku. Výsledkem je, že...
db

Co vede klienty k uzavření či neuzavření pojištění domácnosti?

"Pětina lidí bez pojištění nevěří pojišťovnám. Čtvrtina lidí s pojištěním volí pojišťovnu podle dalších pojistek." Pojištění domácnosti má uzavřeno necelé dvě třetiny (59,6 %) respondentů....

Majitelé nemovitostí jsou zodpovědnější

"Majitelé vlastního bydlení mají mnohem častěji uzavřené pojištění domácnosti než lidé bydlící na základě jiného titulu k užívání bytu." Mezi majiteli bytu či rodinného domu...