štítek: penetrace

Kdo platí povinné ručení?

"Povinné ručení ze sledovaného účtu platí stejně četně muži i ženy. Rozhoduje věk." Povinné ručení platí ze sledovaného účtu desetina bankovních klientů (11,2 %). Ženy (11,5...

Kdo platí bankovní půjčky?

"Mezi sledovanými bankovními klienty není příliš velký rozdíl ve splácení bankovních půjček mezi muži a ženami." Bankovní půjčky platí ze sledovaného účtu téměř pětina bankovních...

V jakém věku lidé platí životní pojištění?

"Podíl lidí platících životní pojištění stoupá s věkem... až do 54 let." Nejčetněji platí životní pojištění lidé ve věku od 45 do 54 let (27,9...

Ženy platí životní pojištění četněji než muži

"Mírně četněji ze sledovaného účtu platí životní pojištění ženy než muži." Ženy (14,5 %) platí životní pojištění četněji než muži (13,3 %). Bankovní transakční data 43...

Životní pojištění? Necelá šestina bankovních klientů

"Podíl bankovních klientů platících životní pojištění nedosahuje ani pětiny." Životní pojištění platí ze sledovaného účtu téměř šestina bankovních klientů (13,3 %). Bankovní transakční data 43 081...

Kdo využívá asistenční služby k autopojištění?

"Asistenční služby k autopojištění využili mladí, muži a podnikatelé četněji než ostatní." Asistenční služby již využili dvě pětiny mužů (39,2 %), ale jen třetina žen...

Penetrace asistenčních služeb prudce roste s příjmem

“Penetrace asistenčních služeb k autopojištění prudce stoupá s příjmem domácnosti.” S příjmem domácnosti respondentů prudce roste podíl dotázaných, kteří mají sjednané asistenční služby k autopojištění. Asistenční...

Kdo má sjednané asistenční služby k autopojištění?

"Nejčetněji mají sjednané asistenční služby k autopojištění muži, starší lidé a lidé z nejmenších obcí a z Prahy." Muži (63,8 %) mají sjednané asistenční služby...

Životní pojištění a hypotéka: Lidé s hypotékou jsou odpovědnější

“Lidé s hypotékou mají sjednané životní pojištění četněji než lidé bez hypotéky. O kolik?” Životní pojištění mají sjednané čtyři pětiny respondentů čerpajících hypoteční úvěr (79,8 %),...

Kdo má životní pojištění?

“Životní pojištění mají sjednány dvě třetiny lidí. Kdo nejčetněji?” Dvě třetiny respondentů (65,6 %) mají sjednané životní pojištění. Třetina dotázaných (34,4 %) životní pojištění uzavřené nemá. Nejvyšší...