Úrazové pojištění online? Častěji muži a mladí do 26 let

“Online sjednávání finančních produktů je především záležitostí mladých lidí. Výjimkou není ani úrazové pojištění.”

Polovina respondentů, kteří mají sjednané úrazové pojištění, si tuto pojistku sjednala s finančním poradcem (50,8 %). K online sjednání přistoupila šestina dotázaných (16,9 %).

Sjednání úrazového pojištění

Sjednání úrazového pojištění online je spíše doménou mužů (22,8 %) než žen (11 %). Naopak s finančním poradcem či finanční poradkyní sjednaly úrazové pojištění četněji ženy (58,3 %) než muži (43,3 %).

Sjednání úrazového pojištění - pohlaví

Téměř třetina respondentů ve věku do 26 let si sjednala úrazové pojištění online (29,2 %). Tato věková skupina dotázaných využívá méně než ostatní ke sjednání pojistky služeb finančního poradce (38,5 %).

Sjednání úrazového pojištění - věk


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.

Sdílet