štítek: výluky

Klienti které pojišťovny jsou spokojeni s výlukami?

“S výlukami majetkového pojištění jsou nejčetněji spokojení klienti UNIQA pojišťovny.” Nejčetněji jsou s výlukami pojištění majetku spokojení respondenti, kteří je znají a nejvyšší pojistné platí UNIQA...

Kdo je spokojený s výlukami majetkového pojištění?

"S výlukami z majetkového pojištění jsou četněji spokojenější muži, lidé z Prahy a menších obcí a čtyřčlenné domácnosti." Muži (76,4 %), kteří mají sjednané pojištění...

Klienti které pojišťovny znají výluky?

“Nejčetněji výluky z majetkového pojištění znají klienti Kooperativa pojišťovny.” Nejčetněji výluky z pojištění majetku znají respondenti, které nejvyšší pojistné majetkového pojištění platí Kooperativa pojišťovně (70,6...

Kdo zná výluky svého majetkového pojištění?

"Výluky majetkového pojištění znalí především starší lidé, lidé s vyššími příjmy a s vyšším vzděláním." Respondenti ve vyšším věku znají výluky svého majetkového pojištění četněji...

Výluky z pojištění majetku: Vztah mezi příjmem a jejich znalostí

“Nejčetněji znají výluky z majetkového pojištění lidé z domácností s vyššími příjmy.” Respondenti z domácností s příjmy nad 45 tis. Kč měsíčně (60,7 %) uvádí výzmnamně...

Lidé ochotni připlatit za krytí války jsou ochotni změnit pojišťovnu

“Lidé ochotní připlatit za krytí majetku pro případ války, by byli ochotni změnit i pojišťovnu.” Respondenti, kteří by byli ochotni připlatit si za krytí majetku...

Pojištění majetku a výluky: Jste spokojeni?

"S výlukami z majetkového pojištění je spokojena většina lidí, kteří je znají..." Tři čtvrtiny dotázaných (76,7 %) mají sjednané pojištění majetku. Čtvrtina respondentů průzkumu (23,3...

Znalost výluk pojištění majetku

Studie ke stažení zde

Lidé hledající krytí války jsou ochotni změnit pojišťovnu

“Lidé, kteří by uvítali krytí majetku pro případ války, by byli ochotni změnit i pojišťovnu.” Respondenti, kteří by rozhodně či spíše uvítali krytí majetku i...