Klienti které pojišťovny jsou spokojeni s výlukami?

“S výlukami majetkového pojištění jsou nejčetněji spokojení klienti UNIQA pojišťovny.”

Spokojenost s výlukami dle pojišťoven

Nejčetněji jsou s výlukami pojištění majetku spokojení respondenti, kteří je znají a nejvyšší pojistné platí UNIQA pojišťovně (91,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.