Kdo zná výluky svého majetkového pojištění?

  “Výluky majetkového pojištění znalí především starší lidé, lidé s vyššími příjmy a s vyšším vzděláním.”

  Respondenti ve vyšším věku znají výluky svého majetkového pojištění četněji než mladší dotázaní. Nejčetněji uvádí, že znají výluky, respondenti ve věku nad 55 let (60,9 %).

  Znalost výluk majetkového pojištění a věk respondentů

  Respondenti z domácností s příjmy nad 45 tis. Kč měsíčně (60,7 %) uvádí výzmnamně četněji než ostatní dotázaní, že znají výluky svého majetkového pojištění.

  Znalost výluk majetkového pojištění a příjem domácnosti

  Respondenti s vyšším dosaženým vzděláním obecně znají výluky z pojištění majetku četněji než dotázaní s nižším dosaženým vzděláním.

  Znalost výluk majetkového pojištění a vzdělání respondentů


  Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.