Lidé ochotni připlatit za krytí války jsou ochotni změnit pojišťovnu

“Lidé ochotní připlatit za krytí majetku pro případ války, by byli ochotni změnit i pojišťovnu.”

Ochota změnit pojišťovnu pro krytí války a ochota za pojištění připlatit

Respondenti, kteří by byli ochotni připlatit si za krytí majetku i pro případ válečných událostí, by byli četněji než ostatní ochotni též změnit pojišťovnu, pokud by konkurence takové pojištění nabídla.


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.