Výluky z pojištění majetku: Vztah mezi příjmem a jejich znalostí

“Nejčetněji znají výluky z majetkového pojištění lidé z domácností s vyššími příjmy.”

Znalost výluk majetkového pojištění a příjem domácnosti

Respondenti z domácností s příjmy nad 45 tis. Kč měsíčně (60,7 %) uvádí výzmnamně četněji než ostatní dotázaní, že znají výluky svého majetkového pojištění.


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.