Pojištění majetku a výluky: Jste spokojeni?

“S výlukami z majetkového pojištění je spokojena většina lidí, kteří je znají…”

Tři čtvrtiny dotázaných (76,7 %) mají sjednané pojištění majetku. Čtvrtina respondentů průzkumu (23,3 %) majetkové pojištění uzavřené nemá.

Podíl respondentů se sjednaným majetkovým pojištěním

Polovina respondentů, kteří mají sjednané pojištění majetku, uvádí, že zná výluky svého pojištění (49,8 %). Polovina dotázaných je nezná (50,2 %).

Podíl respondentů znalých výluk z pojištění majetku

Tři čtvrtiny respondentů, kteří mají sjednané pojištění majetku a znají jeho výluky, jsou s výlukami z pojištění spokojeni (75,1 %). Nespokojená je pouze čtvrtina z nich (24,9 %).

Podíl respondentů spokojených s výlukami majetkového pojištění


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.